Kai Hirata

平田 快笙(HO)

東芝ブレイブルーパス東京

身長 / 体重:170cm / 100kg
生年月日:1997.01.25(25歳)
出身校・チーム歴:大東文化大学第一高校 大東文化大学
登録区分:カテゴリA