Ryusei Kawasaki

川崎 龍清(FL)

埼玉パナソニックワイルドナイツ

身長 / 体重:184cm / 100kg
生年月日:1997.06.07(25歳)
出身校・チーム歴:盛岡工業高校 関東学院大学
登録区分:カテゴリA